Zváranie sa pou&žíva na stavbu nádob, ktoré sú vystavené velkému namáhaniu alebo na výstavbu viac alebo menej komplexných štruktúr.

Okrem toho má široké použitie. Je používané pri stavbe dopravných prostriedkov ako lode, lietadlá alebo pozemné dopravné prostriedky.

Zváranie je významným spôsobom aplikované v rôznych oblastiach inžinierstva:

  • Mechanické inžinierstvo: stavba mechanických štruktúr zložitých foriem, ktoré sú vystavené velkému namáhaniu
  • Civilné inžinierstvo: stavba kovových štruktúr na podporu budov alebo mostov
  • Chemické inžinierstvo: stavba nádob (aj tlakových), cerpadlových skrín, skrín ventilových rozvodov a skrín potrubných sietí
  • Jadrové inžinierstvo: tlakové nádoby pre reaktory, potrubia, bezpecnostné a zadržiavacie štruktúry
  • Dopravné inžinierstvo: stavba pozemných a lodných dopravných prostriedkov
  • Letecké inžinierstvo: nosné štruktúry pre lietadlá

Zváranie v spolocnosti Da Villa srl vykonáva len kvalifikovaný personál na základe profesionálnych postupov.