Systémy Lasertube od ADIGE konsolidujú viac ako 6 rôznych operácií na jednom stroji a počas jedného prevádzkového cyklu. Sú schopné vykonať akékoľvek otvorenie rúr rôznych úsekov v cykle, ktorý je dokonale naprogramovaný a automatický bez toho, že by mali stále náklady. Týmto spôsobom odstraňujú tradičné operácie rezu, opravy nepravidelnosti povrchov, vrtania, opracovanie konca rúr a práce spojené s odvozom výrobkov realizovaných na tradičných strojoch.

Tradičné stále náklady spôsobené razníkmi, zverákmi, nástrojmi, vrtákmi a lisovačmi sú vplyvom programovania CAD a laserového lúča ako univerzálneho nástroja celkom odstránené.

Systémy Lasertube poskytli pri opracovávaní a montáži rúr významné procesné a ekonomické výhody z dôvodu širokej aplikačnej typológie. Ide o výhody, ktoré je možné zaradiť do troch hlavných oblastí:

davillaZnačné zlepšenia výroby, so zákazníkmi, ktorí zvyšujú mieru nárastu z 70% na 80% v porovnaní s tradičnými výrobnými procesmi.

davillaZníženie nákladov pri následnej montáži vďaka možnosti získať presnejšie prevádzkové odchýlky a tým pádom lepšie spoje, zárezy ako aj ľahšie a pohodlnejšie upevnenia.

davillaÚčinnosť procesu a jeho veľká flexibilita významným spôsobom rozširujú slobodu a predstavivosť projektantov pri vyvíjaní nových výrobkov, ktoré zlepšujú ich kvalitu a znižujú ich “time to market”.