Váš partner pre každú hrúbkuRozdiely medzi jednotlivými strojmi sú vo velkosti pracovnej oblasti.

Technické parametre

Pracovná oblast os X: 6000 mmos Y: 2000 mmos Y: 115 mm
Max. hrúbka plechu 20 mm (stav. ocel)15 mm (nehrdz. ocel)10 mm (hliník)
Max. os ca. 85 m/min (simultanei)
Laser TRUMPF CO2 TruFlow 4000

Systémy Lasertube od ADIGE konsolidujú viac ako 6 rôznych operácií na jednom stroji a počas jedného prevádzkového cyklu. Sú schopné vykonať akékoľvek otvorenie rúr rôznych úsekov v cykle, ktorý je dokonale naprogramovaný a automatický bez toho, že by mali stále náklady. Týmto spôsobom odstraňujú tradičné operácie rezu, opravy nepravidelnosti povrchov, vrtania, opracovanie konca rúr a práce spojené s odvozom výrobkov realizovaných na tradičných strojoch.

Tradičné stále náklady spôsobené razníkmi, zverákmi, nástrojmi, vrtákmi a lisovačmi sú vplyvom programovania CAD a laserového lúča ako univerzálneho nástroja celkom odstránené.

Systémy Lasertube poskytli pri opracovávaní a montáži rúr významné procesné a ekonomické výhody z dôvodu širokej aplikačnej typológie. Ide o výhody, ktoré je možné zaradiť do troch hlavných oblastí:

davillaZnačné zlepšenia výroby, so zákazníkmi, ktorí zvyšujú mieru nárastu z 70% na 80% v porovnaní s tradičnými výrobnými procesmi.

davillaZníženie nákladov pri následnej montáži vďaka možnosti získať presnejšie prevádzkové odchýlky a tým pádom lepšie spoje, zárezy ako aj ľahšie a pohodlnejšie upevnenia.

davillaÚčinnosť procesu a jeho veľká flexibilita významným spôsobom rozširujú slobodu a predstavivosť projektantov pri vyvíjaní nových výrobkov, ktoré zlepšujú ich kvalitu a znižujú ich “time to market”. 

Jeho dlžka je 6200 mm a hmotnost 660 ton

Ide o velmi robustnú a pevnú štruktúru strojných nožníc. Spolocnost Da Villa rucí za vysokú kvalitu rezu, ktorý je schopná vykonat za akýchkolvek podmienok a na všetkých typoch materiálov.

Synchronizovaný ohýbací lis sa používa na realizáciu opracovávaní za úcelom deformácie plechu. Ide o zjednotenie spolahlivosti tradicného ohýbacieho stroja so skrutnou tycou a všestrannosti a rýchlosti programovania, ktoré tiež umožnuje co najmenšie skupiny opracovávaní bez casových sklzov .

Zváranie sa pou&žíva na stavbu nádob, ktoré sú vystavené velkému namáhaniu alebo na výstavbu viac alebo menej komplexných štruktúr.

Okrem toho má široké použitie. Je používané pri stavbe dopravných prostriedkov ako lode, lietadlá alebo pozemné dopravné prostriedky.

Zváranie je významným spôsobom aplikované v rôznych oblastiach inžinierstva:

  • Mechanické inžinierstvo: stavba mechanických štruktúr zložitých foriem, ktoré sú vystavené velkému namáhaniu
  • Civilné inžinierstvo: stavba kovových štruktúr na podporu budov alebo mostov
  • Chemické inžinierstvo: stavba nádob (aj tlakových), cerpadlových skrín, skrín ventilových rozvodov a skrín potrubných sietí
  • Jadrové inžinierstvo: tlakové nádoby pre reaktory, potrubia, bezpecnostné a zadržiavacie štruktúry
  • Dopravné inžinierstvo: stavba pozemných a lodných dopravných prostriedkov
  • Letecké inžinierstvo: nosné štruktúry pre lietadlá

Zváranie v spolocnosti Da Villa srl vykonáva len kvalifikovaný personál na základe profesionálnych postupov.